Фитнес
Планета Фитнес, Петроградская наб. 18

1/15